• ... en we werken nog lang en gelukkig

  ... en we werken nog lang en gelukkig

  Hoe bespaart u geld met vitaliteit? 

  Het Trimbos instituut berekende dat de kosten van het totale verzuim door psychische aandoeningen voor Nederland ongeveer 2.7 miljard euro bedraagt.

   

 • Hoe vitaal zijn uw medewerkers?

  Hoe vitaal zijn uw medewerkers?

  Meer vitaliteit zorgt voor meer energie en plezier in je werk. Onderzoek wijst uit dat een vitale medewerker een positief effect heeft op zijn cliënten en collega's. Vitale medewerkers presteren beter, ze zijn fitter (minder ziekteverzuim) en zorgen voor betere organisatieresultaten.
  Vitaliteit is kostenbesparend.

 • Zijn uw medewerkers duurzaam inzetbaar?

  Zijn uw medewerkers duurzaam inzetbaar?

   

  Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken, binnen of buiten de organisatie.

 • 1
 • 2
 • 3

Relevante passages begroting SOZA en Werkgelegenheid

Het thema duurzame inzetbaarheid is de afgelopen jaren steeds meer ingeburgerd op de werkvloer. De verhoging van de AOW-leeftijd en de vergrijzing van de beroepsbevolking vergroten het belang van werkgevers en werknemers bij duurzame arbeidsdeelname:

het voorkomen van uitval en het bevorderen van productiviteit. Naast het agenderen en stimuleren van werkgevers en werknemers om hiermee aan de slag te gaan, richt het programma Duurzame Inzetbaarheid zich de komende jaren met name op:

Het sneller en beter toe passen van maatregelen op de werkvloer Hierbij is extra aandacht voor het midden- en kleinbedrijf, waar dikwijls minder middelen beschikbaar zijn.

Het thema psychosociale arbeidsbelasting (werkstress) is een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Een derde van al het werk gerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress.
Het stelsel van de bedrijfsgezondheidszorg in Nederland is onderwerp van discussie. Ook liggen er in de reguliere zorg kansen als het gaat om het onderkennen van de invloed van werk gerelateerde aandoeningen en het behandelen daarvan. Naar verwachting brengt de SER eind september een advies over de bedrijfsgezondheidszorg uit. De onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, vrije toegankelijkheid voor werknemers en de relatie met de reguliere gezondheidszorg zijn aandachtspunten. In het najaar van 2014 zal het kabinet aan de hand van dit advies maatregelen aankondigen. In 2015 start de implementatie van deze maatregelen. Aanleiding voor het advies en de kabinetsreactie is een aantal knelpunten in het huidige stelsel, waaronder de beperkte samenwerking tussen bedrijfsgezondheidszorg en de reguliere zorg. De uitvoering zal mede betrekking hebben op de aanpak van de knelpunten bij de melding en diagnostiek van beroepsziekten.
Voor het programma Duurzame Inzetbaarheid (waaronder het Actieplan Gezond Bedrijf en de Aanpak Psychosociale Arbeidsbelasting) zet men ongeveer € 1 miljoen in. Dit bedrag wordt deels besteed aan het ondersteunen van het MKB om duurzame inzetbaarheid structureel aandacht te geven.

 

Bron: Fysionet.nl

Zoeken

SYNOVIA

draagt bij aan de gezondheidssituatie en optimale prestaties van uw medewerkers en bedrijf. We doen dit op fysiek, mentaal en emotioneel niveau.

Synovia is gewrichtsolie, het helpt gewrichten soepel bewegen en is hiermee een basisvoorwaarde voor een totaal bewegingspatroon. Een passende metafoor voor alle activiteiten van Synovia Health & Performance.