• ... en we werken nog lang en gelukkig

  ... en we werken nog lang en gelukkig

  Hoe bespaart u geld met vitaliteit? 

  Het Trimbos instituut berekende dat de kosten van het totale verzuim door psychische aandoeningen voor Nederland ongeveer 2.7 miljard euro bedraagt.

   

 • Hoe vitaal zijn uw medewerkers?

  Hoe vitaal zijn uw medewerkers?

  Meer vitaliteit zorgt voor meer energie en plezier in je werk. Onderzoek wijst uit dat een vitale medewerker een positief effect heeft op zijn cliënten en collega's. Vitale medewerkers presteren beter, ze zijn fitter (minder ziekteverzuim) en zorgen voor betere organisatieresultaten.
  Vitaliteit is kostenbesparend.

 • Zijn uw medewerkers duurzaam inzetbaar?

  Zijn uw medewerkers duurzaam inzetbaar?

   

  Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken, binnen of buiten de organisatie.

 • 1
 • 2
 • 3

Kabinet zet in op vitaliteit

 De regering blijft vastberaden werken aan een vitale en weerbare samenleving, economisch herstel en groei van de werkgelegenheid.


Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in de troonrede. Overheden en bedrijven spannen zich in 2015 in om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking in een reguliere baan aan de slag te krijgen. De aanpak van onnodige regels die ondernemers en particulieren in de weg zitten, blijft een belangrijke doelstelling van het regeringsbeleid, aldus de koning.

Verplichting
Overigens vinden de ondernemers dat de verplichting om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen, één van die overbodige regels is. De regeling om tot 2026 100.000 banen voor arbeidsgehandicapten te scheppen moet met enige soepelheid worden gehanteerd, stellen zowel werkgeversorganisaties als de vakbeweging. Volgens de kabinetsplannen zijn de banen bestemd voor mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Maar werkgevers en werknemers zijn voor een ruimere definitie, omdat hoger opgeleide arbeidsgehandicapten anders buiten de boot vallen.
De voorzitters Hans de Boer van VNO-NCW en Ton Heerts van FNV zeiden dat in een hoorzitting van de Tweede Kamer over de afspraken die staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) heeft gemaakt met de sociale partners. Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, CDA en D66 wijst de suggestie niet meteen af. PvdA-Kamerlid John Kerstens vindt wel dat het aantal banen voor arbeidsgehandicapten omhoog moet als de doelgroep groter wordt. Sjoerd Potters (VVD), Pieter Heerma (CDA) en Steven van Weyenberg gaan nog niet zover.
Als het afgesproken aantal banen niet wordt gehaald, wil Klijnsma bedrijven verplichten circa 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen op straffe van een boete. Tijdens de hoorzitting voorspelden deskundigen uit het bedrijfsleven dat veel ondernemers het quotum zullen 'afkopen': zij betalen liever een boete dan iemand in dienst te nemen die ze niet kunnen gebruiken.

Stigmatiserend
Ook in kringen van arbeidsgehandicapten bestaat niet veel enthousiasme voor de quotumregeling. De maatregel wordt daar 'stigmatiserend' gevonden.

In de troonrede ging de koning ook in op arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten.
"Eerlijk werk in Europa vraagt om gelijk loon voor gelijk werk binnen iedere lidstaat. De regering maakt zich daar hard voor en zal de strijd tegen schijnconstructies opvoeren."

 

 

Bron: Arbo-online.nl

Zoeken

SYNOVIA

draagt bij aan de gezondheidssituatie en optimale prestaties van uw medewerkers en bedrijf. We doen dit op fysiek, mentaal en emotioneel niveau.

Synovia is gewrichtsolie, het helpt gewrichten soepel bewegen en is hiermee een basisvoorwaarde voor een totaal bewegingspatroon. Een passende metafoor voor alle activiteiten van Synovia Health & Performance.